Inspiration

Kanuni kumi za mafanikio kutoka kwa Tyler Perry ( top ten rules of success from Tyler Perry )

on

 

1. Usiache ( don’t stop )

2. Changanua mawazo yako (  challlange your thinking )

3. Miliki tukio ( own show )

4. Penda kufanya kazi.( love working )

5. Kuwa bora mwenyewe ( become best yourself )

6. kuwa na furaha ( have fun)

7. Kuwa mwanafunzi wa maisha ( be a student of life )

8. kuwa na imani ( have faith )

9. Lenga lengo moja ( focus on one idea )

10. Kamwe usidharau mwanzo mdogo ( never despise small begining )

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *